/
EN

List od Stanisława Wędkiewicza z 22.12.1948

ACADEMIE POLONAISE DES SCIENCES ET DES LETTRES

CENTRE POLONAIS DE RECHERCHES SCIENTIFIQUES A PARIS

 

 n            STACJA NAUKOWA
POLSKIEJ AKADEMII UMIEJĘTNOSCI
 n                 W PARYZU

 

Paryż, 23, rue Taitbout
    n    22.XIII.48.

 

Wielce Szanowny Panie Kolego,

 

 n      Sprawdziłem wręczoną mi w Krakowie listę Pańskich dezyderatów książkowych i zamówiłem w Księgarni Polskiej w Paryżu wszystkie wymienione w liście pozycje z wyjątkiem trzech, które – jako wydane w Belgii – są trudne do nabycia w Paryżu, chyba że znajdą się na składzie w którejś księgarni francuskiej, np. u Vrina. Zbadamy to po świętach. Książki przesyłane będą do PAU z oznaczenien , że są własnością Pana Kolegi.
 n      Zaraz po Nowym Roku prześlę do Akademii skontrolowane pod względem językowym rękopisy rozpraw przeznaczonych dla Archivum Neophilologicum. Zaczynam się zastanawiać, czy powzięta przeze mnie w Krakowie myśl wydawania tych rozpraw w formie poszczególnych zeszytów jest właściwa, czy też należy utrzymać przedwojenny system ogłaszania Archivum w zbiorowych zeszytach. Ta ostatnia forma publikacji ułatwi wymianę Archivum z redakcjami czasopism neofilozoficznych w niczym zaś nie opóźni wydania gotowych już rozpraw. Na czele pójdzie rzecz księdza Michalskiego, przypominam więc obietnicę Pana Kolegi ostatecznego przygotowania do druku maszynopisu i poprzedzenia go Własną przedmową.
 n      Przy tej sposobności przesyłam Panu Koledze życzenia spokojnych Świąt i pomyślnego Nowego Roku, i najlepsze uściski Wam.

S. Wędkiewicz