/
EN

List do Kazimierza Twardowskiego z 06.04.1930

Data powstania 6.04.1930
Sygnatura w archiwum PTF Rps 02.1, t. XII
Prawa autorskie wszystkie prawa zastrzeżone
Rodzaj zasobu list
Problematyka kwestie organizacyjne

Lwów, 6. IV. 19230.r.

 

            Wielce Szanowny Panie Profesorze!

                       Dziękując uprzejmie za list z dn. 5.IV., donoszę, że z mej strony niema żadnej przeszkody, by się posiedzenie Sekcji Teorji Poznania odbyło w sobotę 12.b.m. Sam nawet przed kilku dniami poruszałem tę sprawę w rozmowie telefonicznej z p. Dr Blausteinem. Według ówczesnych jego informacyj termin ten będzie dla niego możliwy. Gdyby więc i teraz p. Blaustein zgodził się na odbycie posiedzenia w danym dniu, to proszę uprzejmie Wielce Szanownego Pana Profesora o łaskawe wydanie polecenia rozesłania zaproszeń.

                       Łączę wyrazy głębokiego poważania i szacunku

Roman Ingarden