/
EN

List od Tadeusza Czeżowskiego z 11.12.1957

Ruch Filozoficzny                                                                          Toruń, 11 grudzień 1957 r.
Kwartalnik
Toruń, Uniwersytet

L.dz. 37/RF/57

Kochany Romanie!

              Wybacz, że niepokoję Ciebie jako przewodniczącego Krakowskiego Oddziału Polskiego Towarzystwa Filozoficznego sprawą streszczenia odczytu p. Janiny Makoty, które załączam do tego listu. Streszczenie to otrzymałem od p. Gołaszewskiej wraz z innymi do opublikowania w „Ruchu Filozoficznym”. Mam co do tego streszczenia następujące wątpliwości:

              1. Wątpliwości zasadnicze: Rzeczą najważniejszą wydaje mi się

być to, co zawarte jest bardzo pobieżnie w dwóch ostatnich a linea.
To bowiem jest – jak mi się zdaje – oryginalny wkład referentki. Trzeba by więc podać na czym on polega. O ile rozumiem, chodzi o jakiś odmienny sposób stosowania zasady eliminacji i o konkretny przykład ze współczesnej praktyki naukowej. Natomiast wydaje mi się zbędne streszczenie poglądów Wrighta wypełniające większą część tekstu. Streszczenie zresztą jest tak ogólnikowe, że czytelnik nieznający sprawy nie będzie miał z niego żadnej korzyści.

              2. Nie mam książki Wrighta u siebie, ale podejrzewam pewien błąd rzeczowy w streszczeniu. Mianowicie dla złożonych warunków wystarczających odpowiednią jest forma dysjunkcji czynników, a dla złożonych warunków koniecznych forma koniunkcji. U autorki zaś jest odwrotnie. Sądzę wreszcie, że przy powołaniu się na Wrighta należałoby przytoczyć pełny tytuł książki i rok wydania.

Serdeczny uścisk dłoni

Czeżowski