/
EN

List do Komitetu Biblioteki Klasyków Filozofii z 02.01.1953

Prof.Roman Ingarden                                                                                Zakopane, 2.I.1953 r.
Zakopane, Anna Maria
/do 15.I.br./

Do
Komitetu Redakcyjnego B.K.F. przy P.W.N.
Warszawa, Krakowskie Przedmieście 79.

 

Droga Pani Ireno,

               Przede wszystkim potwierdzam odbiór: a/ maszynopisu tłumaczenia Etyki Spinozy, b/ przekazu z zaliczka na honorarium za „Grundlegung zur Metaphysik der Sitten i c/ przekazu z zaliczką za „Krytykę czystego rozumu”. Dziękując uprzejmie za te przesyłki dziękuje zarazem za załatwienie spraw pieniężnych z p. Dr J. Suchorzewską i z p. Dr Gałeckim.
   W związku z przesyłką pieniędzy dla mnie za „Krytykę” czystego rozumu” /rata za grudzień/ pisałem do P.W.N. , odnoszę bowiem wrażenie, że policzono mi zbyt wysoki podatek /167 zł, co dwukrotnie przewyższa sumy dotychczas odliczane/, ponieważ równocześnie omyłkowo pod mym adresem skierowano honorarium dla mego syna Romana Stanisława za artykuł o Koperniku i prawdopodobnie obie te sumy dodano do siebie i podliczono podstek wedle wyższej skali niż się należało. Myślę, że się ta sprawa wyjaśni po mym przyjeździe na posiedzenie do Warszawy.
   Donoszę, że jeszcze nie wysłałem kolejnej partii tłumaczenia „Krytyki czystego rozumu” i uczynię to dopiero za kilka dni, bo muszę jeszcze skontrolować pewną część tłumaczenia.
   Od wczoraj jestem w Zakopanem, by móc pracować w lepszych warunkach atmosferycznych. W Krakowie była w ostatnich miesiącach bardzo zła pogoda, co się źle odbija na mym stanie zdrowia. Chcę tu pozostać do 15.bm. Toteż proszę o łaskawe zawiadomienie mię o definitywnej dacie posiedzenia Komitetu Redakcyjnego /które miało być 16.I.br./, gdyż pragnąłbym już wprost z Zakopanego pojechać do Warszawy. /Adres: Zakopane, Małe Żywczańskie, 28. Anna Maria, Telefon 11-66/. – Proszę zarazem o zawiadomienie, czy mam przygotować referat na temat terminologii do Kanta

Przesyłając serdeczne życzenia Szczęśliwego Nowego Roku, łączę w razy prawdziwego poważania i serdeczne pozdrowienia

                                                                                            R.I.