/
EN

List od Ireny Krońskiej z 15.10.1965

  c    KOMITET REDAKCYJNY              c                                        Warszawa, dnia 15.X.1965 r.
BIBLIOTEKI KLASYKÓW FILOZOFII                    c     c                cul. Miodowa 10
  c      c      c       przy
Państwowym Wydawnictwie Naukowym

Pan
Prof. dr Roman Ingarden
Kraków
ul. Biskupia 14

 

 

Szanowny i Drogi Panie Profesorze,
   c       dziękuję za list z dnia 6 b.m. Nie odpowiedziałam od razu, bo chciałam się dowiedzieć, jak wygląda sprawa owych koron czeskich. Pan Gebethner jest zagranicą tak, że sprawę załatwia nie on osobiście. Wczoraj mi powiedziano, że prawdopodobnie rzecz będzie załatwiona pozytywnie (ale nie mogę ręczyć).
   c       Wstęp Pana profesora do Idej został przepisany – czekam jeszcze na małe uzupełnienia bibliograficzne, o które prosiłam w poprzednim liście. Umowę dostanie Pan Profesor bardzo niedługo.
   c       Na artykuł o Husserlu bardzo czekam, ponieważ to i Husserl, i Pan Profesor. Objętość może być stosunkowo duża, do 15 stron. Mam nadzieję, że Pan profesor czuje się już lepiej i będzie mógł pojechać do Pragi. Proszę ode mnie pozdrowić serdecznie Potočkę i Zumra.

     c           c       Łączę wyrazy prawdziwego szacunku
   c           c       i serdeczne pozdrowienia
   c           c           c           c           c           c           c       I Krońska
   c           c           c           c           c           c           c       Irena Krońska

P.S. W załączeniu przesyłam przepisaną przedmowę – z prośbą o uzupełnienie na str. 7 i 11. Moje drobne poprawki dotyczą tylko spraw formalnych – dodałam tytuły oryg. i jakieś drobiazgi interpunkcyjne – żeby łatwiej było zobaczyć, dołączam oryginalny maszynopis Pana Profesora – ale z prośbą o zwrot wraz z czystopisem.
   c           c           c           c       Raz jeszcze serdeczne pozdrowienia      IK