/

Kartka pocztowa od Alexandra Pfändera z 01.08.1921

Monachium, 1. Sie. 21
Loristr. 6/IV

 

Wielce Szanowny Panie Doktorze! Właśnie skończyłem poprawiać ostatni arkusz drukarski Pańskiego artykułu o Bergsonie. Ograniczyłem się do naprawdę niewielu zmian językowych. Wcześniej Pan Dr Heidegger we Fryburgu poprawił Pańską pracę pod względem [języka] niemieckiego. Jeśli Pan chce, wyślę Panu manuskrypt z naniesionymi zmianami, aby wiedział Pan, które zmiany w druku pochodzą od kogo. Błędy ortograficzne we francuskich cytatach poprawiłem tylko w takiej mierze, w jakiej byłem w stanie je rozpoznać bez pomocy francuskiego oryginału. Pańska rozprawa ma 177 stron (s. 286-461). Dojdzie jeszcze jedna, porównywalnie długa rozprawa D. v. Hildebranda (o „Moralności i etycznym poznaniu wartości“) i wtedy piąty tom rocznika będzie gotowy. Czy mogę Pana prosić, jeśli to nie kłopot, o przekazanie ode mnie serdecznych pozdrowień Aleksandrowi Rosenblumowi?

Z poważaniem,
Pański A. Pfander.