/
EN

List od Ludwiga Landgrebe z 27.12.1937

Roztoky, 27. grudnia 1937

 

Wielce Szanowny Panie Profesorze!

 

   n         W odpowiedzi na Pański miły list z d. 19, pragnę Panu przekazać, co następuje. Kwestia Pańskiego wykładu w Pradze była u nas ostatnio wielokrotnie podnoszona. To, że jak dotąd nie otrzymał Pan zaproszenia, wynika prawdopodobnie z tego, że Cercle jest aktualnie finansowo całkowicie wyczerpane. Wszystko, co posiadało, zostało wpompowane w opracowanie i zbliżający się druk Studiów Logicznych. Ponieważ jego uruchomienie nie przyniosło jak dotąd żadnego sukcesu materialnego – abstrahując od tego, co Pan przyjacielsko obiecał – jedynie ten idealny, utworzenia komitetu wewnętrznego, toteż w międzyczasie Cercle musi wszystko finansować samo i dlatego w tej chwili nie dysponuje środkami na nic innego. I to jest jeden jedyny powód, dla którego nie otrzymał Pan jeszcze zaproszenia. Mamy jednak wielką nadzieję, że te wykłady wkrótce się odbędą, być może, jeśli się Pan zgodzi, że poza naszym wąskim gronem, wygłosi je Pan również w innych ramach, i w ten sposób finansowanie wykładów zostanie rozłożone na inne instancje. W tym kierunku idą teraz starania Profesora Utitza i pozostaje tylko kwestią czasu, kiedy powstanie jakiś sztywny plan. Według mojej opinii, najwcześniejszy termin, jaki wchodzi w grę, to maj – o ile nie, czego się obawiam, dopiero przyszła jesień. Panowie w Cercle mają wielką nadzieję, że się Pan tym nie przejmie i nie będzie Pan miał im za złe trudnej sytuacji, w której aktualnie [Cercle] się znajduje, co uniemożliwia szybsze wystawienie obiecanego zaproszenia. Ogólnie, przywiązuje się tu wielką wagę do tego, by Pana wykłady się odbyły – i, co mnie osobiście dotyczy, bardzo bym się cieszył, gdybym mógł Panu kiedyś zaprezentować całą wykonaną tu pracę nad manuskryptami Husserla i omówić z Panem wszystkie związane z tym kwestie.
   n         Z Fryburga dochodzą mnie słuchy, poprzez Dr. Finka, jakoby Husserl był ciągle bardzo słaby, chociaż właściwa choroba została już w pełni przezwyciężona. Chcę tam znów jechać w lutym.
   n         Z najlepszymi pozdrowieniami i życzeniami noworocznymi, Pański

[nieczytelne]
Ludwig Landgrebe.