/
EN

List od Tadeusza Czeżowskiego z 19.10.1957

Ruch Filozoficzny
Kwartalnik
Toruń, Uniwersytet
L.dz. 19/RF/57

Toruń, dnia 19 października 1957 r.
Ob. Prof. Dr Roman Ingarden
Kraków

 

            Zgodnie z uchwałą Walnego Zgromadzenia Polskiego Towarzystwa Filozoficznego z     dnia 3 grudnia 1956 r. „Ruch Filozoficzny” zacznie ponownie ukazywać się jako organ Polskiego Towarzystwa Filozoficznego począwszy od 1958 r. pod redakcją podpisanego; Komitetem Redakcyjnym jest Zarząd Polskiego Towarzystwa Filozoficznego. Czasopismo będzie wychodzić jako kwartalnik z końcem każdego kwartału, każdy zeszyt w objętości około 4 arkuszy będzie podawał bieżące materiały informacyjne począwszy od roku 1956.

            Przygotowania do wydania pierwszego arkusza są w pełnym toku. Obok zwykłych rubryk informacyjnych „Ruch Filozoficzny” zamieszcza na czelę każdego zeszytu krótkie artykuły dotyczące aktualnych zagadnień filozoficznych. Redakcja pragnie zwrócić na dział ten szczególną uwagę, aby stał się on tematem dyskusji między czytelnikami.

            Zwracam się niniejszym z gorącą prośbą do wszystkich pracowników filozoficznych o współpracę z wydawnictwem i o nadsyłanie mi wszelkich informacji dotyczących życia filozoficznego w Polsce i zagranicą, które nadawałyby się do umieszczenia w „Ruchu Filozoficznym”.

Czeżowski

Prof. dr Tadeusz Czeżowski

2190/SS