/
EN

List do Władysława Tatarkiewicza z 03.05.1950

Kraków, dn. 3.V.1950 r.

 

Wielce Szanowny i Drogi Panie Profesorze!

n           Zwracam się do Pana Profesora z uprzejmą prośbą w sprawie Biblioteki Klasyków Filozofii. Tzw. plan produkcyjny na rok 1950 nie został dotychczas zatwierdzony przez ministerstwo. Wedle prywatnych informacji udzielonych mi w PAU podobno zależy to od prof. Baley-a (?). Otóż bardzo zależałoby mi na tym, by Pan Profesor jako członek Komitetu zechciał łaskawie zainteresować się tą sprawą i dowiedzieć się u miarodajnych czynników, jak się przedstawia zatwierdzenie planu. Mamy w tej chwili trzy rzeczy zupełnie gotowe: De la Mettriego Człowiek maszyna (leży od połowy grudnia i nie może być odesłany do cenzury, bo nie jest załatwiona sprawa papieru), Condillac, Sur l’origine de[s] connaissances humaines i Hume-a I tom Treatise on human nature (do 1.VII. ma być gotowy II tom). Nadto jest prawie gotowy tom Arystotelesa Polityki i kończy się tłumaczenie Etyki Nikomachejskiej, a tymczasem nie możemy ruszyć z miejsca. Już cztery miesiące tego roku minęły, potem drukarnia nie da rady. Przypuszczam, że merytorycznych zastrzeżeń przeciw przedłożonemu planowi nie ma, że więc chodzi tylko o ruszenie sprawy z miejsca. Bardzo tedy proszę o łaskawą pomoc Pana Profesora.

 

[dopisek odręczny]:
Może byłoby dobrze pomówić bezpośrednio z prof. B. lub prof. Schaffem?

   n                    n           Łączę wyrazy prawdziwego poważania i serdecznie pozdrawiam

/podpis/ Roman Ingarden