/
EN

List od Ireny Krońskiej z 10.10.1954

KOMITET REDAKCYJNY                                         Warszawa, dnia 10 listopada 1954 r.
BIBLIOTEKI KLASYKÓW FILOZOFII
           Warszawa                                           Ob.Prof.Dr

                                                                               Roman Ingarden

L.dz.474/BKF/54                                                      v  Kraków
                                                                                ul. Biskupia 14m.15

 

                Posiedzenie Komitetu Redakcyjnego Biblioteki Klasyków Filozofii odbędzie się   w sobotę, 20 listopada o godz. 9 min.30 w gmachu Państwowego Wydawnictwa Naukowego/Krakowskie Przedmieście 79/.
                Porządek dzienny:

  1. Sprawozdanie ze stanu prac redakcyjnych i wydawniczych i omówienie planu wydawniczego Biblioteki Klasyków Filozofii na rok 1956
  2. Projekt zmiany nazwy „ Biblioteki Klasyków Filozofii”
  3. Projekt dalszych tomów Biblioteki
  4. Wolne wnioski
                                                                       Irena Krońska
                                                                                I Krońska
                                                                               Sekretarz