/
EN

List od Ireny Krońskiej z 29.10.1965

  c    KOMITET REDAKCYJNY                          c                            c         Warszawa, dnia 29.X.1965 r.
BIBLIOTEKI KLASYKÓW FILOZOFII            c                 c                        ul. Miodowa 10
  c         c         przy
Państwowym Wydawnictwie Naukowym

Pan
prof. dr Roman Ingarden
Kraków
ul. Biskupia 14

 

  c      c    Szanowny i Drogi Panie Profesorze!

  c      c    serdecznie dziękuję za list i korektę przedmowy do Idej. Postaramy się książkę oddać do składu w grudniu br. lub w styczniu roku przyszłego. Indeks oczywiście może być znacznie później – normalnie dajemy razem z koreką w kolumnach.
  c      c    Martwię się, że zdrowie Panu Profesorowi niezupełnie dopisuje i przeszkadza w realizowaniu planów. Wierzę jednak mocno w zasadniczą witalność Pana Profesora, która przezwycięża chwilowe niedomagania.
  c      c    Jak zdrowie p. Gierulanki? Proszę ją ode mnie serdecznie pozdrowić,
  c      c    Bardzo a bardzo byłabym wdzięczna za artykuł o Husserlu i ufam, że dostanę go w listopadzie.

  c      c      c      c      c      c    Łączę wyrazy głębokiego szacunku
  c      c      c      c      c      c          i serdeczne pozdrowienia

I Krońska
Irena Krońska