/
EN

List od Romana Ingardena do Profesora ? (Maria Gołaszewska) z 24.05.1967

Roman Ingarden
Kraków, Biskupia 14

Kraków, dn. 24 maja 1967

 

Wielce Szanowny Panie Profesorze,

była u mnie właśnie p. Maria Gołaszewska (docent habilitowany przy katedrze filozofii UJ), która bardzo pragnie wyjechać na parę miesięcy do Francji (Paryża) na studia w zakresie estetyki, ale nie bardzo może liczyć na stypendium z Ministerstwa. Przyszło mi do głowy, że istnieją jakieś stypendia francuskie, którymi dysponuje P.A.N. Nie jestem jednakże poinformowany, kto je może otrzymać i jaka jest procedura, żeby się o nie starać. Byłbym tedy Panu Profesorowi niezmiernie wdzięczny za łaskawe poinformowanie mię czy są w ogóle jakieś możliwości i w jaki sposób p. Gołaszewska powinna by postąpić, żeby rozpocząć staranie o uzyskanie stypendjum.

Pozwalam sobie przy sposobności przesłać jakąś odbitkę.

Profesor Markiewicz mówił mi kiedyś, że moja myśl, żeby wydać to tłumaczeń prac polskich z estetyki resp. teorii literatury ma pewne szanse na realizację. Bardzo się cieszę z tego i dziękuje Panu Profesorowi, iż Pan tę sprawę zechciał ze Swj strony poprzeć.

Łącze wyrazy prawdziwego poważania i serdeczne pozdrowienia

(Roman Ingarden)