/
EN

List od Kazimierza Ajdukiewicza z 12.03.1956

Warszawa, dn.12 III. 56 r.

 

Kochany Romanie.

 

Zwracam się do Ciebie z prośbą o dostarczenie mi tekstu Twojego przemówienia dyskusyjnego na konferencji indukcyjnej w związku z referatem Greniewskiego. Chcemy mianowicie wydrukować w ‘’Studia Logica” pełny tekst referatów i przebieg dyskusji, a nie jestem zaś pewny, czy protokoły sporządzane na podstawie notatek pisanych podczas posiedzenia są wierne, dlatego proszę Cię bardzo, byś zechciał sam treść swego przemówienia zrekonstruować. / Tekst sporządzony przez protokolanta złączam/. Bardzo proszę o możliwie szybką odpowiedź, gdyż sprawozdanie z konferencji indukcyjnej chcemy w najbliższym czasie oddać do druku.

Przy sposobności dziękuję Ci bardzo za list i zawarte w nim życzenia.

Dowiaduję się właśnie, że konferencja, która miała się odbyć w marcu w Krakowie została przełożona na kwiecień.

Wobec tego sprawa mojego przyjazdu i ewentualnego odczytu w Krakowie ulega zwłoce.

Łączę serdeczne pozdrowienia

Twój

K. Ajdukiewicz