/
EN

List do Komitetu Biblioteki Klasyków Filozofii z 10.12.1953

Data powstania 10.12.1953
Powiązane miejsca Kraków
Sygnatura w archiwum K_III-26_D_31
Prawa autorskie wszystkie prawa zastrzeżone
Rodzaj zasobu list

Komitet Redakcyjny BKF
Prof. Roman Ingarden                                                    n                                                  Kraków, 10. XII.1953 r.
kierownik działu:
filozofia niemiecka

 

Do KOMITETU REDAKCYJNEGO BIBLIOTEKI KLASYKÓW FILOZOFII

WARSZAWA

  n     n   Stwierdzam, że otrzymałem od p. Dr Jerzego Gałeckiego tekst tłumaczenia „Krytyki czystego rozumu” Kanta, dokonanego przez R.Ingardena, a zaopatrzonego poprawkami Dr Gałeckiego str. 1-30. /około 6 arkuszy druku/. Dołączam zarazem opinię prof. Tatarkiewicza o poprawkach Dr Gałeckiego. Proszę uprzejmie o wypłacenie na tej podstawie honorarium p. Dr J. Gałeckiemu za pracę przez niego wykonaną.

/prof. Dr Roman Ingarden/

 

ODPIS

  n   Po przejrzeniu stron 1-130 maszynopisu przekładu „Krytyki czystego rozumu” przez prof. R. Ingardena z uwagami Dr J, Gałeckiego stwierdzam, że Dr Gałecki zadanie redaktora wykonał z całą sumiennością i kompetencją.

/-/ Wł. Tatarkiewicz

 11.XII. 1953 r.