/

Postanowienie z 20.08.1921

 n        MINISTERSTWO                   n             n             Kuratorjum O.S.P. w Toruniu
WYZNAŃ RELIGIJNYCH I OŚWIECENIA         n           Wpłynęło dnia 26/VIII 1921
 n           PUBLICZNEGO             n             n             n      L. dz. 6091

Departament SZKOLNICTWA ŚREDNIEGO       n       Do

 n        WARSZAWA,           n             n             n             nKuratorjum Okręgu Szkolnego

 n        DN. 20 sierpnia 1921 R. Pomorskiego

Nº 16480/D.II.

W odpowiedziach należy powoływać się na Nº powyższy.         n     w Toruniu.-

W sprawie nominacji
p. Romana Ingardena.

 

 n        Załatwiając sprawozdanie z dnia 4 sierpnia 1921 r.L.6674/21. Ministerstwo W.R.i O.P. mianuje Pana Romana Ingardena nauczycielem gimnazjum państwowego w Toruniu od dnia 1 sierpnia 1921 r.
 n          Wysokość uposażenia oznaczy Kuratorjum na podstawie obowiązujących przepisów.

    n     nZa Ministra
DYREKTOR DEPARTAMENTU
 n          G Zawadzki