/
EN

List do Komitetu Biblioteki Klasyków Filozofii z 23.06.1951

Komitet Biblioteki Klasyków                                                 n                     Kraków, 23.VI.1951 r.
n              Filozofii
 Dział: Filozofia niemiecka
n           XVII i XVIII w.

 

Sekretariat Komitetu Biblioteki Klasyków Filozofii przy P.I.W.
n                                       n              w WARSZAWIE

 

Donoszę uprzejmie, że przy założeniu, iż arkusz druku wynosi 40,000 znaków pisarskich niżej wymienione dzieła maja /w przybliżeniu/ objętość następującą:

  1. Kant, Prolegomena 8 ½ arkusza
  2. Kant, Krytyka czystego rozumu, 39 arkusza /wraz z Lesarten/
  3. Krytyka praktycznego rozumu, 10 ½ arkusza
  4. Kant, Uzasadnienie metafizyki moralności, 4 i ¾ arkusza.
  5. Descartes, Regulae plus Recherche de la verité 5,1 arkusza

Wszystko jest obliczone wedle tekstów oryginału /nie przekładu/. Nadto trzeba pamiętać, że eo tekstu ma być dodany indeks słowniczek terminów, tudzież ewentualne przypisy.
Zaznaczam, że gotowy jestem podjąć się reedycji przekładu Kanta Zur Grunulegung der Metaphysik der Sitten /Wartenberg/ i że mógłbym to zrobić przed przystąpieniem do tłumaczenia Krytyki czystego rozumu. Komitet Biblioteki Klasyków musiałby mi jednak dostarczyć egzemplarza tłumaczenia Wartenberga, uważam bowiem, iż przepisywanie tekstu jest stratą czasu, a reedycja mogłaby się dokonać przy pomocy egzemplarza drukowanego z podoklejanymi na marginesie zmianami napisanymi na maszynie. Taki egzemplarz jednakże przy drukowaniu ulega zniszczeniu o tyle, iż drukarnia musi pociąć go na poszczególne kartki. Na zakończenie muszę podkreślić, że wobec tego, iż umowa co do redagowania przeze mnie działu niemieckiego ma obowiązywać dopiero od 1. lipca, Komitet Biblioteki Klasyków Filozofii winien mi jest osobne honorarium za wykonane czynności przed 1. VII.51 /między innymi: udział w dwu posiedzeniach w dn. 18 i 19 czerwca w Warszawie, przeprowadzenie pertraktacji z ewentualnymi tłumaczami, korespondencja itd./