/
EN

List od Hanny Malewskiej z 17.01.1969

Data powstania 17.01.1969
Powiązane miejsca Kraków
Sygnatura w archiwum K_III-26_D_79
Prawa autorskie wszystkie prawa zastrzeżone
Rodzaj zasobu list
Dziedzina filozofia

  ZNAK
MIESIECZNIK
        REDAKCJA KRAKÓW, UL. SIENNA 5 TELEFON 256-84
        ADMINISTRACJA KRAKÓW, UL. WIŚLNA 12 TELEFON 243-72 KONTO PKO 4-14-831

L. dz. 26/69                           Kraków, 17/ I 1969

 

WP Prof. Dr Roman Ingarden
K r a k ó w        Biskupia 14

 

  Redakcja naszego miesięcznika zamierza zorganizować 9 marca br. /niedziela/ spotkanie dyskusyjne, poświęcone sylwetkom myślicieli, uczonych, twórców kultury,których poglądy i działalność zaważyły najbardziej na naszej współczesności. Chodzi o ludzi różnych epok i różnych kręgów kulturowych, a także o różne rodzaje ich wpływu na nasz dzień dzisiejszy, przy czym chcielibyśmy mówić zarówno o tych, do których odwołujeny się najczęściej, jak i o tych do których współczesność mogła by nawiązać. By jednak rozmowa o tych sprawach nie była czysto abstrakcyjna, zależałoby nam bardzo na odwoływaniu się jej Uczestników do Ich własnych doświadczeń.W ten sposób odpowiedzi na pytania o mistrzów naszej epoki, prócz uzasadnień natury ogólniejszej, będą mogły uzyskać indywidualną, konkretną egzemplifikację.
  Z tego względu, jeszcze w fazie przygotowującej spotkanie, pozwalamy sobie zwrócić się do Pana, z uprzejmą prośbą o wyrażenie zgody na swój w nim udział, jak również o napisanie nam, kto, zdaniem Pana, spośród tych, co wpłynęli w jakiś sposób na Jego życie, poglądy i działalność – mógłby równocześnie uchodzić za ” mistrza” naszej epoki. Bylibyśmy wdzięczni za podanie nam kilku postaci, o których następnie zechciałby Pan mówić w czasie spotkania. Chętnie widzielibyśmy wśród nich ludzi współczesnych, także żyjących.
  Przewidujemy, że w zależności od otrzymanych propozycji spotkanie toczyć się będzie w kilku grupach tematycznych. Materiał dyskusyjny pragniemy opublikować w specjalnym numerze „Znaku”.

  Spotkanie chcemy urządzić 9 marca 1969 roku w Krakowie, rozważamy jednak możliwość zorganizowania drugiej sesji w Warszawie, gdyby to okazało się potrzebne.

  Będziemy bardzo wdzięczni za możliwie szybką odpowiedź na nasze zaproszenie, a zwłaszcza za nadesłanie propozycji na temat postaci, mających stać się przedmiotem dyskusji.

 

Z wyrazami najgłębszego szacunku

 

Władysław Stróżewski                                              Hanna Malewska
      [podpis]                                                            [podpis]