/
EN

Kartka pocztowa od Stanisława Ignacego Witkiewicza z 30.10.1934

30.X 1934

Szanowny i Kochany Panie Profesorze.

Dziękuję serdecznie za obie kartki. Przeczytałem obecnie rozprawę o psychofiz. teorii poznania. Dziękuję za wszystko. O Chw[istku] dlatego tak piszę, że dla mnie on umarł dawno – poświęcone pamięci z lat dawnych. Osobiste stosunki wskutek tych właśnie cech chorobliwych są niemożliwe. Jeszcze raz dziękuję i łączę wyrazy głębokiego szacunku i sympatii

                                   Witkacy.

 

 

Kartka pocztowa

 

Pan Dr Roman Ingarden
Prof. Uniw. Jana Kazimierza
Zachariewicza, 7 m. 8
Lwów