/

Kartka pocztowa od Edmunda Husserla z 27.06.1925

Fryburg, 27. VI. 25

Drogi Panie Doktorze,

Najbardziej hamuje mnie w pisaniu do Pana, że w rzeczy samej chciałbym napisać zbyt wiele. Należy Pan wszakże do moich najbliższych przyjaciół. Żyję, walcząc rozpaczliwie z moimi aż nadto wielkimi projektami. W tym semestrze prowadzę poza tym nowy czterogodzinny wykład: wprowadzenie do psychologii fenom[enologicznej] (kwestie zasadnicze psychologii i nauk humanistycznych), który mnie niestety zupełnie wyczerpuje. Na seminarium niemal więcej obcokrajowców niż Niemców (12 narodowości); tym razem seminarium bardzo wysokiej klasy, bardzo zawansowane. Niezmiennie żałuję, że nie może Pan przyjechać choćby na kilka tygodni. Ileż miałbym Panu, ileż mielibyśmy sobie do powiedzenia, i musiałby Pan poznać nowych f[enomenologów]. Szczególnie powinna zainteresować Pana opublikowana w roczniku praca dra Metzgera. Niemniej to, co pisze o mojej intencji, moim stosunku do Rickerta etc., jest zupełnie chybione. Także gdzieindziej miejscami jałowa głębia, o ile nie myli mnie pierwsze wrażenie. Bardzo wartościowa praca o Leibnizu Mahnkego. – Rozumie się, że pan Blaustein zostanie przez nas serdecznie przyjęty, zresztą jak każda osoba polecona ciepło przez Pana i kol[egę] Ajduk[iewicza]. Zbyt wiele czasu nie mogę mu jednak poświęcić, szczególnie teraz, gdy tak wielu pragnie osobiście rozmawiać ze mną o swoich wątpliwościach czy rozpoczętych właśnie pracach, także habilitacja dr Kaufmanna jest teraz tematem – i seminarium! Jednakże da się to pewnie jakoś zorganizować, i może uczestniczyć w seminarium. Wykłady trwają do 30 lipca włącznie. Wszystkiego dobrego we Lwowie! Niech Pan mężnie przetrzyma ten czas. Jakąż wspaniałą podporę ma Pan w swojej małżonce, którą proszę pozdrowić ode mnie serdecznie. Jak się mają dzieci? Mój syn Gerhart (doc. w Bonn) napisał ważną dla nas fen[omenologów] książkę Rechtskraft u. Rechtsgeltung (wyd. Springer), fenomenologiczne uzasadnienie apriorycznej nauki prawa. Niech Pan przeczyta też Beenkena ([Konsekwencje i zadania] analizy stylistycznej) Zeitschrift f. Aesth. u. allg. Kunstwiss., t. 18, tamże inne artykuły filozoficzne (szkoła fryb.). Pozdrowienia dla dr Ajdukiewicza i prof. Twardowskiego

Zawsze oddany Panu
E. Husserl

 

 

W sierpniu jesteśmy w Untersee nad jeziorem Hallstädter See.