/
EN

List do Polskiej Akademii Nauk z 15.09.1964

Data powstania 15.09.1964
Powiązane miejsca Amsterdam, Kraków
Sygnatura w archiwum K_III-26_92
Prawa autorskie wszystkie prawa zastrzeżone
Rodzaj zasobu list
Dziedzina filozofia

 

Prof. Roman Ingarden                                             n                    Kraków, Biskupia 14
Kraków, tel. 36547                                                 n                                 dn. 15 września 1964

 

Polska Akademia Nauk
Wydział I
Biuro współpracy naukowej z zagranicą.

W roku 1964 Het Breau voor Muzie-Auteursrecht BUMA w Amsterdamie zaprosiło mię do wygłoszenia odczytu na seji akademickiej uroczystości 50-lecia tej instytucji. Miałem się udać na tę uroczystość w drodze powrotnej z podróży do Manchesteru w Wielkiej Brytanii. Tymczasem już w czasie pobytu w Anglii otrzymałem wiadomość, że z powodu ciężkiej choroby dyrektora BUMA Dr J. Van Nus cała uroyczystość została przełożona na rok bieżący i będzie połączona z otwarciem nowegodomu BUMA. W roku bieżącym też ponowi ono zaproszenie i niedawno dostałem pismo /które załączam/ wyznaczające datę uroczystości na 15 i 16 grudnia br. i domagające się mego przyjazdu celem wygłoszenia odczytu tudzież przesłania tekstu dla wydrukowania tego odczytu.
     n  W związku z tym proszę uprzejmie o wyrobienie mi paszportu na cel tej podróży do Amsterdamu, przyczym musiałbym wyjechać z Warszawy w dn. 13 grudnia br. – tudzież o wyrobienie dla mnie wizy wjazdowej do Holandji. Proszę o to, gdyż uważam zaproszenie mię do wzięcia udziału w uroczystości za bardzo zaszczytne /zaproszono 5 osób na „sesję akademicką”: dwu francuzów, jednego anglika, jednego holendra i mnie jako jedynego polaka/ i byłoby bardzo nieprzyjemnie, gdybym z powodu przypadkowego przesunięciaterminu nie mógł wziąć czynnego udziału we wspomnianej uroczystości.

/Prof. Roman Ingarden, senior/
członek rzecz. P.A. N.

+Ponieważ miałem wówczas w Holandji
w uniwersytecie w Leiden dwa odczyty,
więc pojechałem mimo to do Holandji,
zdawszy potem z tych odczytów sprawe PAN.