/
EN

List od Stefana Żółkiewskiego z 03.02.1966

POLSKA AKADEMIA NAUK                                              v   Warszawa, dnia 3.II. 1966 r.
      v                v                v                v                               Pałac Kultury i Nauki

L. dz.

  v      Wielce Szanowny Panie Profesorze
  v      Po zapoznaniu się z zasadami obowiązującymi Akademię przy wyjazdach zagranicznych, stwierdziłem, że w zasadzie nasze możliwości są ograniczone do pracowników nauki Akademii i naturalnie członków Akademii, ponad to Wydział poza środkami na wyjazdy delegacji na kongresy i zjazdy zamieszczone w planie a więc nietykalne nie posiada rezerw na wyjazdy do krajów kapitalistycznych. Nie mogę więc, niestety przyjść z pomocą doc.M.Gołaszewskiej. Natomiast wydaje się, że wystąpienie Jej do Ministerstwa Szkolnictwa Wyższego mogłoby być skuteczne, jeżeli nie ze środków dewizowych resortu to z tzw. puli dewiz odpłatnych.

  v      Łączę wyrazy wysokiego poważania i pozdrowienia

Prof.dr Roman Ingarden                     v         v                           /Prof. dr Stefan Żółkiewski/
Kraków, Biskupia 14                     v         v                                                        St Żółkiewski