/
EN

List od Stanisława Urbańczyka z 22.02.1965

Data powstania 22.02.1965
Powiązane miejsca Kraków
Sygnatura w archiwum K_III-26_92
Prawa autorskie wszystkie prawa zastrzeżone
Rodzaj zasobu list
Dziedzina filozofia

L. dz. SN/019/6/65.                     n                                        KRAKÓW, dnia 22 lutego 1965 r.

 

Wielce Szanowny Panie Profesorze

   n     Mam przyjemność zawiadomić, że do najbliższego planu wydawniczego serii Nauka dla Wszystkich postanowiono włączyć pozycję Pana Profesora pt.: Zagadnienia wartości estetycznych.
   n     Zatwierdzona objętość poszczególnych numerów naszej serii wynosi 1 arkusz autorski /20 stron maszynopisu/ i tylko w wyjątkowych wypadkach może ulec powiększeniu do 1 1/2 arkusza.
   n     Proszę uprzejmie o jak najspieszniejsze przysłanie maszynopisu w 2 egzemplarzach na adres sekretarza serii dyr.Józefa Nędzy, Kraków ul. Sławkowska 17, pokój nr 17. Proszę również o dołączenie informacji o ew.ilustracjach.

   n Redaktor Działu Humanistycznego
   n     Serii Nauka dla Wszystkich
   n/Prof.dr Stani sław Urbańczyk/