/
EN

List do Stefana Żółkiewskiego z 23.12.1965 (a)

Prof. Roman Ingarden
Kraków, Biskupia 14                          c                                      Kraków, dn. 23 grudnia 1965

WPan Profesor
Dr Stefan Żółkiewski
Sekretarz Wydziału I PAN
Warszawa

 

Wielce Szanowny Panie Profesorze,
        c      w odpowiedzi na pismo z dn. 27.XI. br. w sprawie podania nazwisk ewentualnych kandydatów na nowych członów PAN, pozwalam sobie wymienić dwa nazwiska:
a/ prof. Dr Tadeusz Czeżowski, prof. U.K. w Toruniu,
b/ prof. Dr Lech Kalinowski, prof. historii sztuki w UJ. /to drugie nazwisko na dalsze kadencje wyborcze/. Gdyby były możliwości zrealizowania tej propozycji, proszę uprzejmie o łaskawe zawiadomienie, wysłałbym wówczas co do prof. Czeżowskiego formalny wniosek.

          c      Proszę przyjąć, WPanie Profesorze, wyrazy prawdziwego poważania i  szacunku

/Roman Ingarden, senior/
czł. Rzecz. PAN