/
EN

List od Kazimierza Wyki z 14.07.1967

INSTYTUT
BADAŃ LITERACKICH
POLSKIEJ AKADEMII NAUKI

Warszawa, dnia 14 lipca 1967 r.
Nowy Świat 72

 

Nr SN/4010/3738/67

 n         Szanowny Panie Profesorze

 n      W imieniu Komitetu Redakcyjnego Księgi „Problemy kultury XX wieku” poświęconej prof. drowi Stefanowi Żółkiewskiemu, dziękuję uprzejmie za nadesłany maszynopis pracy pt. „Sprawa stosowania metod statystycznych do badania dzieła sztuki”.
 n      Umowę wydawniczą otrzyma Pan Profesor w terminie nieco późniejszym.

 n       n       n       n       n       n       n      Łącze wyrazy poważania

Za Komitet Redakcyjny
/Prof.dr Kazimierz Wyka/