/

List od Władysława Tatarkiewicza z 12.03.1937

REDAKCJA PRZEGLĄDU FILOZOFICZNEGO

 

Warszawa, dn. 12. III 1937 r.
MARSZAŁKOWSKA 25, TEL. 710-00

Szanowny i drogi Panie Kolego,

            Najuprzejmiej dziękuję za list i za propozycja dwu rozpraw kartezjańskich. Bardzo proszę o przysłanie ich. Mam zgłoszonych sześć prac, ale jeszcze nie orientuje się co do miejsca, jakie zajmą. Może więc lwowskie rozprawy zmieszczą się również, zwłaszcza jeśli nie nadejdą zbyt późno.

            Dziekuje też za wiadomość o II-im tomie Studia. Poprzednio miałem list od Twardowskiego, który pisał, że „nawet w przybliżeniu nie może oznaczyć, kiedy moja rozprawa pójdzie do druku, a jednocześnie zawiadamiał, że Komitet nie zgadza się na drukowanie jej wcześniejsze po polsku. List ten mię dość zasmucił, natomiast list Pana Kolegi przyniósł znów pociechę, za która serdecznie dziękuję

i uścisk dłoni łączę

WTatarkiewicz