/
EN

List od Tadeusza Czeżowskiego z 20.12.1957

Czeżowski
Toruń, 20 grudnia 1957.

 

Kochany Romanie!

              Dziękuję za Twój list z l2 bm. Szczerze się ucieszyłem wiadomością o ukazaniu się I tomu Twych Studiów z estetyki i zapowiedzią tomu II (jest o tym notatka w dzisiejszym Tygodniku Powszechnym) – sądzę, że książka pojawi się wkrótce także w toruńskich księgarniach. Proszę o egzemplarz recenzyjny dla Ruchu Filozoficznego. Najlepsze życzenia dla projektu kontynuowania wydawnictwa jako zbiorowego wydania Dzieł Filozoficznych!

              Zgodnie z Waszym życzeniem podejmę się redakcji Księgi Pamiątkowej dla PWN, mimo że naprawdę jestem na pewien czas przeciążony pracami wydawniczymi (Ruch Filozoficzny, książka w Toruńskim TN, druga w Ossolineum, dział filozoficzny w Słowniku Biograficznym „Iskier”, dział logiki w Podręcznym Leksykonie pedagogicznym „Wiedzy Powszechnej”). Chcę to jednak zrobić ze szczerego uczucia dla Tatarkiewicza, tym bardziej, że czuję wyrzuty sumienia, gdyż artykuł, który ofiarowałem do Księgi – nie wiedząc, kiedy ona będzie gotowa – włączyłem następnie do tomu prac, które drukują się obecnie w TTN, tam bowiem był mi potrzebny dla całości; będę więc musiał zastąpić go innym, który jest już nawpół przygotowany. Sądzę więc, że trzeba najpierw przeprowadzić korespondencję z PWN i dopiero, gdy ono zgodzi się definitywnie na druk i na moją osobę jako redaktora, będę mógł wejść w te czynności. Tymczasem zaś będziecie mogli tam na miejscu w Krakowie przygotować egzemplarz maszynowy dla wręczenia go jubilatowi, do kosztów najchętniej się przyczynię.

              Nasze wykłady i seminaria filozoficzne toczą się normalnie, mamy siedmiu zapisanych studentów i kilkoro wolontariuszy, poziom na ogół zadowalający i przyjemne zainteresowanie studiami. Warto by kiedyś pomówić o sprawach tych studiów, zwłaszcza o tym, jak godzić je z przedmiotem pobocznym, który stanowi duże obciążenie.

Przesyłamy wraz z żoną najlepsze życzenia
świąteczne i noworoczne dla całej Rodziny
Państwa i serdeczne pozdrowienia

Czeżowski