/
EN

List od Jana Patočki z 23.12.1947

 

Patočka, Praha XVIII
Hošťálkova 103

 

Wielmożny panie profesorze,

  n    przede wszystkim serdecznie dziękuję Panu za przesłane książki. Do tej pory otrzymałem Szkice z filozofii literatury[1], O budowie obrazu oraz pierwszy tom wielkiego dzieła Spór o istnienie świata. Jestem właśnie w trakcie lektury tego ostatniego, które zainteresowało mnie jak mało które z pism czytanych w ostatnim czasie. Widzę, że jest Pan bez wątpienia jednym z najbardziej wnikliwych badaczy naszych czasów. Po przeczytaniu całości dzieła pozwolę sobie napisać o nim do „Philosophy and Pheonomenol. Research”, o ile nie znaleźli już dla niego innego recenzenta.
n    Jeśli chodzi o Pana pytania w związku z czasopismem „Blok”[2], nic mi dotychczas nie było wiadomo o tłumaczeniach Pańskich prac na jego łamach. Ponieważ pismo wydawane jest w Brnie, poproszę swego brnieńskiego asystenta, aby zdobył dla mnie odpowiednie numery. Wówczas pozwolę sobie odpowiedzieć natychmiast na Pana pytania.
n    Chętnie podjąłbym się przekładu Pana prac, które uważam za niezwykle ważne, na język czeski, ale niestety moja znajomość języka polskiego nie jest na takim poziomie, abym udźwignął tak odpowiedzialne zadanie. Sądzę jednak, że dobrze byłoby tym zainteresować innego brnieńskiego admiratora Pana dzieł, prof. Franka Wolmana, który na Pana twierdzeniach już od wielu lat opiera swoje rozważania o literaturze słowiańskiej w ujęciu porównawczym. Jako że prof. Wolman jest slawistą, jest również niewątpliwie najbardziej kompetentną osobą, która mogłaby się zająć tak potrzebnymi przekładami Pana dzieł na nasz język ojczysty.
n    Prof. Mukařovský jest wciąż jeszcze ciężko chory i przebywa w sanatorium w Wysokich Tatrach. Jego obecny praski adres nie jest mi znany, jednak proszę wysłać książkę na Seminarium Estetyki na Wydziale Filozoficznym Uniwersytetu Karola, Praga I, Břehová 5. Zostaną stamtąd szybko odesłane we właściwe miejsce.
n    Co do mojej osoby, moje losy są równie niepewne jak dwa lata temu. Ani w Pradze, ani w Brnie nie dostałem stałej posady i wykładam w obu miejscach, co tydzień dojeżdżając do Brna. Łatwo sobie zapewne Panu wyobrazić, jaki ma to wpływ na jakość mojej pracy.
n    Przez ostatnie dwa i pół roku dużo uwagi poświęciłem historii filozofii, a częściowo również filozofii systematycznej, nie udało mi się jednak żadnej pracy ukończyć i wydać. Potrzebowałbym na to przynajmniej sześciu miesięcy urlopu, na który jednak przy swoich obecnych zobowiązaniach nie mogę sobie pozwolić. Z tego też powodu nie mogę Panu na razie, w ramach wdzięczności za Pana obszerne publikacje, wysłać żadnego własnego dzieła. Zrobię to, gdy tylko któraś z przygotowywanych przeze mnie prac (Presokratycy, Sokrates, O współczesnej filozofii człowieka) ujrzy światło dzienne.
n    Byłem w tym roku 10 dni w Paryżu i słyszałem, że Bayer jest z Panem w kontakcie. Wyrażał się o Panu z największym podziwem.
n    W drodze powrotnej rozmawiałem z Finkiem, w Paryżu z Farberem. Farber jest niezwykle sympatycznym człowiekiem, a jego czasopismo, mimo że nie jest czysto fenomenologiczne, jest jedyną możliwą w Ameryce formą prezentacji filozofii fenomenologicznej.
n    Fink przeczekał wojnę w zdrowiu i, co najważniejsze, z godnością. Pracuje bardzo pilnie, zajmując się problemami ontologicznymi. Również on – Pana to pewnie zainteresuje – odszedł od idealizmu fenomenologicznego.

n    Z gorącymi podziękowaniami oraz życzeniami wszystkiego dobrego w Nowym Roku

serdecznie Panu oddany
n    n    Jan Patočka

Praga, dn. 23.XII.47
PrgaPragaPraga, 23 XII 1947

 

 

[1]    Autor listu podaje polskie tytuły dzieł R. Ingardena. W przypadku Szkicówużywa błędnej pisowni Škice.

[2]    Czasopismo o sztuce wydawane w drugiej połowie lat 40. XX wieku.