/
EN

List do Komitetu Biblioteki Klasyków Filozofii z 01.04.1952

Prof. Roman Ingarden                                                                                                  Kraków, dn.  1.IV.1952 r.
Dział: Filozofia niemiecka
n               L 19/52

 

Do
n  Komitetu Redakcyjnego B. K. F.n
n  Warszawa, Nowy Świat 35 m. 4a

 

Wobec odroczenia posiedzenia Komitetu Redakcyjnego do dn. 22 bm. przedkładam pisemnie sprawozdanie z czynności kierownika działu /filozofia niemiecka + Descartes +Spinoza/ w ostatnich dwu miesiącach.
1. 24.III.br. otrzymałem od Dr J. Gałeckiego tłumaczenie dzieła Herdera pt. Ideen zu einer Philosophie der Geschichte der Menscheit” strony: 1 – 103. W ciągu bieżącego miesiąca przystąpię do przeglądnięcia tego tłumaczenia, celem przeprowadzenia formalności przyjęcia. Istotna kontrola tłumaczenia będzie jednak możliwa dopiero, gdy całość tłumaczenia wymie§nionego dzieła będzie oddana.
2. Otrzymałem dn. 29.III.br. od prof. St. Świeżawskiego tłumaczenie Objectiones et responsies Descartes astr. 33-83. Uprzednio już otrzymałem tłumaczenie cz. I. str. 1-32.
3. Na szeregu posiedzeń omówiłem z prof. Świeżawskim sprawy związane z tłumaczeniem Objectiones I. Kartezjusza. Wynik: tłumaczenie jest pracą poważną i staranną i stoi na poziomie naukowym. Oczywiście wymaga szeregu retuszów. Co do szeregu spraw na pr zyszłość doszliśmy z tłumaczem do porozumienia. Dokładna kontrola będzie mogła się odbyć dopiero po ukończeniu i oddaniu całości. Na razie sądzę, że można oddane teksty formalnie uznać za przyjęte i wypłacić p. prof. Świeżawskiemu należne mo wedle umowy honorarium /za dostarczone str. 83/.
4. Tłumaczenie Bornsteina-Suchorzewskiej Prolegomenów Kanta znajduje się w dokładnej kontroli znajduje się w dokładnej kontroli ze strony kierownika działu Dotychczas skontrolowano 95 stron na 139 całości /wedle wydania Cassirera/, nie biorąc na razie pod uwagę wstępu i przypisów. Kontrola będzie wymagała jeszcze kilku tygodni czasu.
n      Kierownik działu odbył posiedzenie z Dr Suchorzewską i uzyskał jej zgodę na zaproponowane zmiany. Sądzę, że wobec tego można pracę p. Suchorzewskiej uznać za przyjętą przez Komitet i wypłacić jej nalżne jej w myśl umowy honorarium. Sprawa wstępu i indeksu musiałaby pozostać w zawieszeniu, zwłaszcza, iż nie została dotąd wydana instrukcja Komitetu co do indeksu.
n      Zaznaczam, że nie wprowadzałem w tłumaczeniu Prolegomenów żadnych zmian co do zasadniczej terminologii /Verstand, Anschauung, Erscheinung itd./ Sądzę, że zgodnie z opinią Sekretariat[u] Komitetu, że terminologia tłumaczeń Kanta powinna być jednolita i ze wskutek tego ewentualne zmiany w terminologii zastosowane przez Bornsteina-Suchorzewską muszą być odłożone do czasu decyzji Komitetu co do terminologii przeze mnie zaproponowanej. Sprawę tę obowiązuję się jednak sam przeprowadzić w Prolegomenach. więc nie powinna ona wpłynąć na sprawę wypłacenia honorarium p. Suchorzewskiej. Propozycje moje co do zmian w tłumaczeniu Prolegomenów prześle do Sekretariatu Komitetu skoro tylko kontrolo będzie przeprowadzona, co nastąpi zapewne przez najbliższym posiedzeniem Komitetu Redakcyjnego.

n      Przy sposobności zaznaczam, że wczoraj wysłałem przesyłką poleconą-ekspress 130 stron mego tłumaczenia Krytyki czystego rozumu Kanta.

                            n      n      n      n        Łączę wyrazy prawdziwego poważania i szacunku