/
EN

Załącznik do listu do Komitetu Biblioteki Klasyków Filozofii z 12.08.1952

Data powstania 12.08.1952
Powiązane miejsca Kraków
Sygnatura w archiwum K_III-26_D_31
Prawa autorskie wszystkie prawa zastrzeżone
Rodzaj zasobu list

Komitet Biblioteki Klasyków                                                   Kraków,  12.VIII.1952 r.
Filozofii przy P.W.N.
Dział: Filozofia niemiecka
     L 39/52

 

Do Komitetu Redakcyjnego Biblioteki Klasyków Filozofii
w WARSZAWIE, ul. Foksal 17.

 

W uzupełnieniu mego listu wysłanego dziś rano /który pisałem po zupełnie nie przespanej nocy, spędzonej na stojąco w korytarzu pociągu/ donoszę uprzejmie, że po bliższym zbadaniu okazało się, że Sekretariat Komitetu Redakcyjnego nadesłał mi skorygowany przeze mnie egzemplarz tłumaczenia „Uzasadnienia metafizyki moralności”. Pomyłka moja wynikła stąd, że na tym egzemplarzu umieszczono dalsze poprawki „adjustatora”. Utrudnia to kontrolę. Proszę tedy już nie przysyłać egzemplarza na białym papierze, trzeba by tylko starać się, żeby wszystkie egzemplarze zawierały wszystkie te same poprawki, jakie ostatecznie zostaną ustalone.
Pracę nad zbadaniem trafności proponowanych poprawek już rozpocząłem. Jak oświadczyłem jednakże w poprzednim mym liście, a także wysłannikowi krakowskiego P.W.N., nie będę mógł ukończyć tej kontroli przed 18 bm. Tęczęść, którą zdołam wykończyć, oddam 17. bm. w tutejszym P.W.N., który zobowiązał się dostarczyć ją jak najrychlej do Warszawy /o ile by Komitet Redakcyjny BKF nie zaaprobował tej procedury, proszę jak najryc lej o wiadomość/. Resztę zaś tekstu skontrolowanego dostar zę jak najszybciej.
Na postawie dotychczas przeprowadzonej kontroli 6 stron początkowych olbrzymia większość proponowanych poprawek jest albo zupełnie obojętnym zmienianiem tekstu już ustalonego /nie poprawia go ani rzeczowo, ani stylistycznie/, albo też stanowi odchylenia od tekstu niemieckiego, pogarszające tłumaczenie. Dotychczas tylko w jednym miejscu wykryłem pewną niewierność tłumaczenia /Wartenberga/ ale poprawa nie poszła wcale w duchu zaproponowanej mi przez adjustatora zmiany. W kilku miejscach przyjąłem zaproponowane zmiany, ale nie mają one większego znaczenia ani rzeczowego, ani stylistyczno-literackiego.
Sprawa indeksu do „Uzasadnienia metafizyki moralności” nie została dotychczas przeze mnie załatwiona. Na podstawie rozmów przeprowadzonych 1 lipca w Warszawie nie pprzypuszczałem, iż tłumaczenie Wartenberga tak szybko pójdzie do druku. W najbliższych dniach zastanowię się, jak tę sprawę załatwić. Przypuszczam, że indeks nie musi być równocześnie oddany do druku, zwłaszcza, że do jego ostatecznego sporządzenia potrzebna jest znajomość numerów stron dzieła, a więc da się on sporządzić dopiero po złamaniu.
Zapytuję wreszcie, czy została już załatwiona sprawa uzyskania zgody rodziny prof. Wartenberga na nowe wydanie wspomnianego tłumaczenia. Dowiedziałem się w czasie pobytu nad morzem, że syn ś.p. prof. Wartenberga żyje w Gdańsku i że jeszcze nie dawno pracował w biurze mieszkaniowym Gdańska. Ale adresu jego nie udało mi się zdobyć. Może jednakże ta informacja umożliwi Komitetowi Redakcyjnemu nawiązać kontakt z p. Wartenbergiem.

n n n n n n n n n Łączę wyrazy prawdziwego poważania

                                                      R.I.