/
EN

List do Stefana Żółkiewskiego z 06.03.1966

Prof. Roman Ingarden
Kraków, Biskupia 14                          b                                        Kraków, 6 marca 1966 r.

 

Wielce Szanowny Panie Profesorze,

dziękuję uprzejmie za list z dn. 1. bm. i udzieloną mi w nim informację w sprawie zaproszenia do Internationales Forschungszentrum w Salzburgu.
       b    Jestem oczywiście gotowy dostarczyć referat na Międzynarodową Konferencje Językoznawczą w Warszawie, żałując równocześnie, że prawdopodobnie nie będę mógł w niej wziąć osobiście udziału. Ale będę mógł dostarczyć referat dopiero w ciągu czerwca, gdyż przed wyjazdem do Jugosławii muszę jeszcze przygotować referat na zjazd w Sarajewie, a nadto artykuł do Księgi Pamiątkowej prof. Tatarkiewicza i td. Niestety nie wiem jeszcze w tej chwili, jaki temat obiorę na Konferencję Warszawską. W ostatnich latach nie zajmowałem się sprawami języka resp. tzw. semiotyki pracując nad redakcją niemiecką Sporu. Ale coś może wynajdę.
       b    Kończąc przesyłam wyrazy prawdziwego poważania
       b    i serdeczne pozdrowienia

/Roman Ingarden/