/
EN

List od Stefana Żółkiewskiego z 12.02.1966

POLSKA AKADEMIA NAUK                                   v     Warszawa, dnia 12 lutego 1966 r.
      v                                            v                              Pałac Kultury i Nauki

L. dz. W.I.-0303/66

Obywatel
Prof. dr Roman Ingarden

w miejscu

 

      v        Uprzejmie komunikuję, że Sekretariat Naukowy Wydziału I PAN na posiedzeniu w dniu 2.II.1966 r. wybrał Obywatela na członka Komitetu Nauk Filozoficznych i Socjologicznych PAN.
      v        Jednocześnie informuję, że Sekretariat Naukowy PAN wybrał ponownie prof.dr Adama Schaffa na stanowisko Przewodniczącego Komitetu Nauk Filozoficznych i Socjologicznych PAN.

Sekretarz Wydziału I
St Żółkiewski
/Prof.dr S.Żółkiewski/