/
EN

List do Władysława Tatarkiewicza z 24. 11.1962

Kraków, 24. XI. 62

Drogi Władysławie!
n         Dziękuję Ci bardzo za kartkę i za zaproszenie do zgłoszenia czegoś w Estetyce. Ale ów „odczyt” w Sekcji Estetyki to tylko zagajenie dyskusji, przy tym temat znacznie ciaśniejszy, bo zaszła niedokładność w tytule. Miał on brzmieć „Zagadnienie systemów formalnych (strukturalnych) jakości estetycznie wartościowych”. Cały przebieg posiedzenia będzie zdjęty na magnetofonie. Gdy to przepiszę, zobaczę, czy coś z tego da się publikować. W III t. estetyki artykuł Csató. Nie wiem, czy się zdobędę na to, by odpowiadać. Jak zwykle same nieporozumienia, artykuł zresztą dobry tylko o czym innym mówi niż ja. Csató jest człowiekiem teatru, ja badam dzieło w teatrze ukazane – stąd różnice. Mam zresztą straszliwy nawał zadań. M.i. dużo szpalt VI tomu moich pism. Miałem w styczniu wydać II tom Sporu po niemiecku. Nic z tego nie będzie. Sześć rozpraw doktorskich i habilitacyjnych mnie położyło. –  O recenzję ks. Tischnera książki proszę jak najbardziej, choć obrona XXX XXX XXX  będzie mogła być dopiero w styczniu. Leszczyński już odesłał recenzje.
n        Serdecznie Cię pozdrawiam
 n                                Twój Roman

       Będę 5 grudnia w Warszawie na pos. PAN.

 

Nadawca:
Roman Ingarden
Kraków
Biskupia 14

WPan
Prof. Władysław Tatarkiewicz
Warszawa
ul. Chocimska 35 m. 10