/
EN

List od Stefana Żółkiewskiego z 20.01.1966

POLSKA AKADEMIA NAUK                                        v              Warszawa, dnia 20 stycznia 1966 r.
Wydział I
Nauk Społecznych
WI-030/66

 

Szanowny Obywatelu Profesorze

      c          W związku z upływem kadencji Komitetu Naukowego w którego poczynaniach Obywatel Profesor brał udział, pragnę w imieniu Wydziału I Nauk Społecznych Polskiej Akademii Nauk oraz swoim własnym – złożyć Obywatelowi Profesorowi serdeczne podziękowania za dotychczasowy udział w pracach tego Komitetu, za cenny wkład do jego osiągnięć i wyników.
  c          Pozwalam sobie jednocześnie wyrazić przekonanie, że nie odmówi nam Obywatel Profesor dalszej współpracy, dalszego korzystania z Jego pomocy i wiedzy w poczynaniach służących rozwojowi nauki polskiej.
  c          Łączę wyrazy szacunku, życząc zarazem Obywatelowi Profesorowi dalszych sukcesów w pracy naukowej i działalności społecznej.

SEKRETARZ WYDZIAŁU I
St Żółkiewski
/Prof. dr Stefan Żółkiewski/