/
EN

List od Jerzego Rudzkiego z 13.01.1965

Data powstania 13.01.1965
Powiązane miejsca Warszawa
Sygnatura w archiwum K_III-26_92
Prawa autorskie wszystkie prawa zastrzeżone
Rodzaj zasobu list
Dziedzina filozofia

POLSKA AKADEMIA NAUK                                 n                         Warszawa, dnia 13. I.  1965r.
INSTYTUT FILOZOFII SOCJOLOGII
Warszawa, Pałac Staszica
Piętro I, tel. 26-52-31 wew. 82
SEKRETARIAT TEL. 26.71-81

Prof. dr Roman Ingarden
Kraków

 

Szanowny Panie Profesorze!

      n       Uprzejmie zawiadamiam, że uchwałą Rady Naukowej Instytutu z 21.XII.64 r. postanowiono zwrócić się do Pana Profesora z prośbą o zrecenzowanie pracy dra Mieczysława Gordona pt. „O usprawiedliwieniu indukcji”, która została przedstawiona jako praca habilitacyjna. W związku z tym pozwalam sobie przesłać Panu książkę dra Gordona.
      n       Gdyby jakieś okoliczności uniemożliwiły Panu przygotowanie recenzji, byłbym zobowiązany za możliwie najrychlejszą informację w tej sprawie.

 

Łączę wyrazy szacunku

Sekretarz Rady Naukowej
/Dr Jerzy Rudzki/