/
EN

List do Kazimierza Twardowskiego z 26.11.1934

Data powstania 26.11.1934
Powiązane miejsca Lwów
Sygnatura w archiwum PTF Rps 02.1, t. XII
Prawa autorskie wszystkie prawa zastrzeżone
Rodzaj zasobu list
Problematyka kwestie organizacyjne

We Lwowie, dn. 26.XI.1934.r.

 

Wielce Szanowny Panie Profesorze!

 

            Korzystając z uprzejmości p. dr Dąmbskiej, przesyłam w załączeniu 1. spis członków, za których przesyłam obecnie prenumeratę dla Przeglądu Filoz., wraz z kwotą 27 zł; 2. list do dyrekcji Gal. Kasy Oszczędności o zawinkulowanie naszej drugiej książeczki składkowej, na której jest obecnie 1800 zł, wraz z wzorami podpisów. Proszę przytem uprzejmie o łaskawe podpisanie listu do dyr. G.K.O. i o złożenie w dwu egzemplarzach Swego podpisu, celem doręczenia jednego z nich G.K.O. i przechowania kopji u skarbnika; 3. polecenie wypłaty p. Mehlbergowi kosztów podróży z uprzejmą prośbą o łaskawe podpisanie tego polecenia, żebym mógł wysłać pieniądze do p. Mehlberga.

            Przy tej sposobności donoszę, iż sprawa przelewu naszych pieniędzy z P.K.O. do G.K.O. funkcjonuje poprawnie, dziś wpisano mi do książeczki naszej kwotę 800 zł*, którą przekazałem czekiem P.K.O. Wobec tego, że na naszem koncie w P.K.O. jest w tej chwili ponad 1000 zł /dokładnie: 1101,36 zł/, zamierzam dokonać przelewu sumy 1000 zł na naszą książeczkę G.K.O. nr 1930. Uczynię to jutro i poproszę telefonicznie o podanie mi numeru porządkowego pisma do P.K.O.

Łączę wyrazy głębokiego poważania

Roman Ingarden

 

 

* z datą 20.XI. br.