/

Podziękowanie z b.d.

Autor Kuratorium
Powiązane miejsca Toruń
Sygnatura w archiwum b.d.
Prawa autorskie wszystkie prawa zastrzeżone
Rodzaj zasobu dokument
Problematyka kwestie naukowe
Dziedzina b.d

Do

P. Dr Romana Ingardena

(przez Dyr. państw. gim. w Toruniu)

podziękowanie

w Toruniu

 

     n          Uzupełniając pismo, z dn. 17.VI.25 L 87 26/25 II, zawiadamiające Pana o przeniesieniu do gim. państw. V we Lwowie, wyrażam Panu podziękowanie za Pańską działalność w tutej. Państw XXX pełne uznanie. W ciągu Swojej trzechletniej pracy w tym zakładzie okazałeś Pan wzorową sumienność w spełnianiu obowiązków nauczycielskich, wysoką wiedzę fachową i wybitny talent pedagogiczny. Do powszechnego szacunku, jakim cieszyłeś się Pan wśród rodziców uczniów, kolegów Swoich i samych uczniów dołączam ze Swej strony wyrazy pełnego uznania.

     n               n               n               n               n               n               n          Kurator