/
EN

List do Polskiej Akademii Umiejętności z 20.02.1948

Data powstania 20.02.1948
Powiązane miejsca Amsterdam, Kraków
Sygnatura w archiwum K_III-26_D_40
Prawa autorskie wszystkie prawa zastrzeżone
Rodzaj zasobu list
Dziedzina filozofia

Kraków, dn. 20. II. 1948r.

 

Wielce Szanowny Panie Dziekanie.

      n         Próbowałem, wczoraj dwukrotnie porozumieć się z Panera Dziekanem telefonicznie, ale niestety bezskutecznie. Wobec tego pozwalam sobie przesłać WPanu Dziekanowi, zgodnie z uprzednią umową tekst wniosku Wydziału Historyczno-Filozoficznego w sprawie udziału polskich filozofów w kongresie filozoficznym w Amsterdamie i proszę uprzejmie o przedłożenie tego wniosku na posiedzeniu najbliższym Zarządu PAU.
  n         Muszę zauważyć, że – o ile mi wiadomo – lista osób, które pragną wyjechać na kongres podana w załączonym pismie nie wyczerpuje zbioru wszystkich osób, które pragną z Polski pojechać na kongres. Z komunikatów kongresowych wiadomo mi, ze zamierzają nadto pojechać pp. prof. Mostowski Z Warszawy i p. Maria Ossowska z Łodzi. Nadto, jak się niedawno dowiedziałem ma jechać jako delegat U.J. prof. Heinrich. Żadna z tych osób jednak nie zawiadomiła mię, że zamierza przyłączyć się do akcji przedsiębranej przez PAU. W szczególności prof. Heinrich powiadomił mię, że nie będąc członkiem PAU nie zamierza korzystać z akcji PAU, natomiast będzie delegatem U.J. Prof. Heinrichowi wspominałem w czasie ostatnich miesięcy kilkakrotnie z tym, co się dzieje na terenie PAU W sprawie kongresu, ale nigdy nie wyraził swej ochoty wyjazdu do Amsterdamu. Dopiero przed dwoma dniami zawiadomił mię, że Senat U.J. wyznaczył go delegatem U.J.

Proszę uprzejmie o przyjęcie wyrazów prawdziwego poważania i szacunku