/
EN

List od Stanisława Wędkiewicza z 05.03.1948

Data powstania 5.03.1948
Powiązane miejsca Paryż
Sygnatura w archiwum K_III-26_D_30
Prawa autorskie wszystkie prawa zastrzeżone
Rodzaj zasobu list
Dziedzina filozofia

ACADEMIE POLONAISE DES SCIENCES ET DES LETTRES

CENTRE POLONAIS DE RECHERCHES SCIENTIFIQUES A PARIS

 

  n      STACJA NAUKOWA
POLSKIEJ AKADEMII UMIEJĘTNOŚCI
  n           W PARYŻU

 

Paryż IX, 23, rue Taitbout
n        5.III.1948.

 

Wielce Szanowy Panie Kolego,

    n    W przygotowanym od dawna (niestety odkładanym z miesiąca na miesiąc z powodu niebywałej zwłoki w nadesłaniu dotacji ) francuskim biuletynie Stacji pragnę zamieścić parę nekrologów świeżo zmarłych i za granicą znanych polskich uczonych. Otrzymałem już wspomnienia pośmiertne, poświęcone śp. prof. Hoyerowi i śp. prof. Jerzemu Kowalskiemu. Wiedząc z ostatniego listu Pana Kolegi o Jego brak czasu, z powodu różnych prac terminowych, skierowałem prośbę, o nekrolog śp. Księdza Konstantego Michalskiego do prof. Aleksandra Birkenmajera; chodziło mi przytym o udział Księdza Michalskiego w przedsięwzięciu, w którym wziął udział także prof. Birkenmajer.
  n    Od prof. Birkenmajera odpowiedzi nei otrzymałem, a teraz dochodzi do mnie głucha wiadomość o jego niedyspozycji. Wobec tego ośmielam się znowu trudzić Wpana Kolegę i prosić Go najuprzejmiej o wyratowanie mnie z trudnej sytuacji. Gdyby czas absolutnie nie pozwalał Panu Koledze na skreślenie takiego krótkiego ( 1 stronica druku petitowego ) nekrologu księdza Michalskiego, to poproszę najuprzejmiej i usilnie o łaskawe wskazanie mi, a może najlepiej o łaskawe bezpośrednie powierzenie tego zadania komuś kompetentnemu, któryby zechciał podkreślić w zwięzłym artykuliku te zasługi naukowe Zmarłego, które mają znaczenie międzynarodowe.
  n    Liczę na to, że impas finansowy będzie wreszcie przełamany i że biuletyn znacznie się drukować zaraz po Świętach Wielkanocnych. Czasu więc jest niewiele, proszę przeto wybaczyć moje natręctwo.

Łączę wyrazy wysokiego poważania
n       S. Wędkiewicz

 

 

JWPan prof. Roman Ingarden
Kraków, Plac Biskupi 14