/
EN

List od Malvine Husserl z 09.01.1929

Fryburg B., 9 stycznia 29

Drogi Panie Ingarden,

mąż polecił mi, abym przekazała Panu informacje o jego wykładach za granicą, o które Pan prosił, co niniejszym z przyjemnością czynię:
Amsterdam: tytuł: Fenom[enologia] a psychologia. Fenom[enologia] transcend[entalna]. Okres: tydzień 22-29 kwietnia 1928, organizator: Philo. Gesellschaft. Groningen [Towarzystwo Filozoficzne.

Groningen: 30 kwietnia jeden wykład na temat fen[omenologia] a psychol[ogia] w Towarzystwie psychol[ogicznym] (Heymans).

Paryż: tydzień 18-24 lutego 1929 [wykład] na temat fenom[enologii] i krytyki rozumu. Zaproszenie Instytutu Niemieckiego (Institut Germanique) na Sorbonie. Jeden wykład również w Société Philosophique.

Wyjeżdżamy stąd 15-go lutego, zostaniemy na około dwa tygodnie w Paryżu a potem na jakiś tydzień w Straßburgu, gdzie mąż nie zgodził się na oficjalne wykłady, ale wygłosi coś dla wąskiego grona zainteresowanych, zaproszonych prze J. Heringa. Proszę nie informować o tym w polskiej gazecie.
Mąż pracuje gorączkowo, aby skończyć co rychlej rozprawę logiczną, która ma obejmować ok. 10 arkuszy. Myślę, że bez presji spowodowanej obecną konstelacją znów by do tego nie doszło.
Nie napisał Pan zupełnie nic o stanie zdrowia Pańskiej żony? Mam nadzieję, że i ona i dzieci czują się dobrze.
Z serdecznymi pozdrowieniami od progu do progu

Oddana Panu
M[alvine] Husserl