/
EN

List od Kazimierza Twardowskiego z 14.02.1917

Data powstania 14.02.1917
Powiązane miejsca Lwów
Sygnatura w archiwum ARI
Prawa autorskie wszystkie prawa zastrzeżone
Rodzaj zasobu list
Dziedzina filozofia

Lwów, 14. II. 1917.

 

 

            Szanowny Panie!

Dziękuję za list z 14. stycznia b.r. i zawarte w nim tak pomyślne wiadomości o stanie Pańskiej pracy i przyjęciu jej do „Jahrbuchu” Husserla. O ile Redakcya tego czasopisma słusznie się zastrzega, by praca Pańska nie ukazała się równocześnie po polsku w formie niezmienionej, o tyle nic przeciw temu mieć nie może, by się ukazała po polsku w formie niezmienionej w jakiś czas po ogłoszeniu je w języku niemieckim. Tylko że niełatwo będzie w ogóle wydać ją popolsku w tych warunkach. Wątpię, by Przegląd filozoficzny chciał drukować rzecz nieoryginalną, lecz przekład, chociażby przez samego autora dokonany. A pozatem prawie nie widzę możliwości wydania tej pracy po polsku, skoro raz wyjdzie po niemiecku. Proszę mi przysłać odbitkę pracy, gdy Pan ją będzie miał – jestem treści jej bardzo ciekaw. A jak z wojskiem?

            Serd. wyrazy

                                  Dr K. Twardowski