/
EN

List do Polskiej Akademii Nauk z 05.03.1969

Data powstania 5.03.1969
Powiązane miejsca Amsterdam, Kraków
Sygnatura w archiwum K_III-26_D_78
Prawa autorskie wszystkie prawa zastrzeżone
Rodzaj zasobu list
Dziedzina filozofia

Profesor Roman Ingarden
Krakó,w Biskupia 14                                                      Kraków, 5 marca 1969

 

Biuro Współpracy Naukowej z zagranicą Wydział I PAN

Pałac Kultury p. XXIII pokój 2305

 W A R S Z A W A

 

      n       Dziękuję za telegram przesuwający terminmego wyjazdu. Niestety termin odczytów w Amsterdamie x 10, 12 i 13 marca nie da się przesunąć, gdyż to jest koniec semestru i 15 rozpoczynają się wakacje. Jeżeli tedy nie mógłbym wyjechać ósmego lub ostatecznie dziewiątego marca z Warszawy muszę zrezygnować z wyjazdu do Amsterdamu. Czy byłoby możliwe rpezsunąć termin na semestr wiosenny n. p. na koniec kwietnia lub maj, nie wiem, w każmdy razie muszę najdalej w piątek siódnego marca zawiadomić telegraficznie Amsterdam, że nie mogę przyjechać. Nie podano powodu odłożenia wyjazdu: czy paszport nie będzie gotowy, czy wiza kanądyjska lub USA nie będzie na termin gotowa (miałem telegram z Amsterdamu, że wiza holenderska od poniedziałku (3-go marca jest w Ambasadzie holenderskiej). Gdyby sprawa wiz do Ameryki nie była w terminie do załatwienia, rezytnuję z wyjazdu do Kanada (resp. USA) i ograniczę moją podróż do Amsterdamu. W takim razie muszę, jak najszybciej zawiadomić Orbis Zagraniczny w Warszawie, żeby odwołano opłaconą kajutę na statku United States w dn. 20 marca z Bremerhafen (19 musiałbym być w Bremie).
    n    Proszę tedy odwrotnie telegraficzną wiadomość, jaki jest stan rzeczy, żebym mógł zawiadomić na czas zarówno Orbis jak i Amsterdam o zwłoce lub niemożności wyjazdu.

Z poważaniem

(prof. Dr Roman Ingarden)
członek rzeczywisty PAN