/
EN

Kartka pocztowa od Stanisława Ignacego Witkiewicza z 05.01.1936

5. I 1936

Szanowny i Kochany Panie Profesorze:

Dziękuję Panu szalenie serdecznie za książki i szczególnie za list, który jest niezmiernie cenny i dopinguje mnie straszliwie. Niestety tu nie mogę nań odpowiedzieć. Martwi mnie zdrowie Pana. Polecam inhalacje algoriny, śpiew i góry. Muszę tu jeszcze pozostać.

Łączę wyrazy głębokiego szacunku, sympatii i wdzięczności dla Obojga Państwa P.R. [pozdrowienia rodzinne]

                                   Witkacy

Polemizuję z Metallmannem co do Whiteheada. Dopóki tego nie ukończę nic innego robić nie mogę. Twardowskiemu posłałem streszczenie odczytu w Tow[arzystwie] Fil[ozoficznym], ale nie wiem, czy umieści to.

 

 

Kartka pocztowa

 

Pan
Dr. Roman Ingarden
Prof. U. J.K.
Lwów
Zacharjewicza, 7 m. 8