/
EN

Odpowiedź w sprawie wynagrodzenia z 16.03.1934

Data powstania 16.03.1934
Powiązane miejsca Lwów
Sygnatura w archiwum b.d.
Prawa autorskie wszystkie prawa zastrzeżone
Rodzaj zasobu dokument
Problematyka kwestie organizacyjne
Dziedzina filozofia

Lwów, dnia 16 marca 1934 r.

 

L: 4713 ex 1933/34.

 

     n       Do

   n    JWPana Profesora

Dr. Romana Ingarden

   n       n      przez Dziekanat
   n       n       n       n       n       n     Wydziału Humanistycznego.

 

   n    Rektorat nie może uwzględnić prośby Pana Profesora o przyznanie po myśli art. 11 ustawy z dnia 9 października 1923 / Dz.U.R.P. Nr. 116 poz. 924/ uposażenia V. grupy od 1 listopada 1933 r., względnie od 1 grudnia 1933 r., gdyż pomimo październikowej daty postanowienia Prezydenta Rzeczypospolitej mianującego Pana profesorem nadzwyczajnym Uniwersytetu, dekret nominacyjny Ministerstwa W.R. i O.P. Nr. BP- 17667/33 z 23 listopada 1933 wpłynął tu dnia 9 grudnia 1933, a ślubowanie złożył Pan Profesor dnia 12 grudnia zr. Dlatego też uwolnienie Pana Profesora od poprzednich obowiązków służbowych nauczyciela gimnazjalnego nastąpiło dopiero w grudnia zr., a prawo do uposażenia odpowiadającego nowemu miejscu służbowemu przysługuje Panu Profesorowi od 1 stycznia br. Fakt prowadzenia wykładów na Uniwersytecie już od pierwszego października 1933, powierzanych Panu Profesorowi w latach poprzednich jako wykłady zlecone, nie możemieć wpływu na przyznanie Panu Profesorowi wyższego uposażenia służbowego
   n    Przeciwko niniejszej decyzji przysługuje Panu Profesorowi prawo wniesienia odwołania do Ministerstwa Wyznań Religijnych i Oświecenia Publicznego w przeciągu dni 14, licząc od dnia następnego po dniu doręczenia.

   n    Z Rektoratu Uniwersytetu Jana Kazimierza we Lwowie.-

  Stefko

 Sprawujący czynności Rektora.