/
EN

List od Kazimierza Twardowskiego z 01.09.1936

We Lwowie, 1. września, 1936.

 

 

                       Szanowny Panie Kolego!

            Serdecznie dziękuję za kartkę i za zawarte w niej wiadomości. Obecnie Szanowny Pan Kolega zapewne już sam, t.j. bez Żony bawi w Zakopanem; nasi harcerze bowiem z Rumunii już powrócili. Proszę pozostać jak najdłużej w Zakopanem i gruntownie sobie po wytężonej pracy całorocznej odpocząć!

            Otrzymałem 17. sierpnia br. od Niemayera na formularzu odpowiednim urgens o wydrukowanie w Ruchu Filozoficznym recenzyi z książki Metzgera pt. „Phänomenologie und Metaphysik”. Adres na tym formularzu brzmi: „An die Schriftleitung Ruch Filozoficzny, Herrn Prof. Ingarden, Lemberg”. Urgując wydrukowanie recenzyi, powołuje się Niemayer na to, że 22.IX.1933 przysłał egzemplarz recenzyjny tej pracy. Istotnie egzemplarz ten otrzymałem, a Szanowny Pan Kolega był tak dobry na prośbę moją przyrzec mi napisanie recenzyi. Było to 3. października 1933, w którym to dniu też posłałem Szanownemu Panu Koledze egzemplarz recenzyjny. Pozwalam sobie tedy sprawę tę Szanownemu Panu Koledze przypomnieć.

            Przed kilku dniami był u mnie Dr. Stendig, który swego czasu zabiegał o wydanie przez Polskie Towarzystwo Filozoficzne pracy o materyalizmie francuskim wieku XVIII. prosił mnie o ofiarowanie mu egzemplarza „recenzyjnego” pierwszego tomu Studia Philosophica, albowiem pragnie napisać o tem wydawnictwie recenzyę. Sądzę, że można spełnić jego prośbę, trzeba tylko dopilnować, aby albo istotnie recenzyę ogłosił albo dany mu egzemplarz albo cenę jego nam zwrócił. Jak się Szanowny Pan Kolega na to zapatruje?

            Łączę wyrazy prawdziwego poważania i serdeczne pozdrowienia

K. Twardowski