/
EN

List od Tadeusza Czeżowskiego z 25.10.1947

Komitet Redakcyjny
Ruchu Filozoficznego
L.45/47

Toruń, dnia 25 października 1947

 

Wielce Szanowny Panie Profesorze!

W niedługim czasie ma zostać wznowiony Ruch Filozoficzny jako kwartalnik pod redakcją Komitetu Redakcyjnego, do którego wchodzą Dr Daniela Gromska /Kraków/, Dr Izydora Dambska /Gdańsk/, redaktorki Ruchu Filozoficznego w r. 1939, oraz Prof. Tadeusz Czeżowski /Toruń/. Czasopismo zachowa układ dotychczasowy i kładzie sobie za cel podawanie ścisłych i możliwe wyczerpujących informacji o rozwoju filozofii w kraju i zagranicą, aby przez to tworzyć łącznik między pracownikami na polu filozofii w Polsce oraz utrzymywać łączność z filozofią innych krajów. Komitet Redakcyjny zwraca się do Wielce Szanownego Pana Profesora z uprzejmą prośbą o poparcie jego usiłowań i o współpracę w postaci artykułów wstępnych, poruszających zagadnienia aktualne, sprawozdań z literatury, autoreferatów, odczytów, informacji bibliograficznych i wiadomości bieżących. Szczególnie cenne będę wszelkie przyczynki dotyczące osobistej działalności Pana Profesora, prac własnych, kontaktów z instytucjami i poszczególnymi uczonymi, uczniów i współpracowników. Wszelkie artykuły i notatki w Ruchu Filozoficznym będą honorowane. Komitet Redakcyjny prosi również o nadsyłanie egzemplarzy recenzyjnych książek i innych wydawnictw oraz odbitek artykułów w czasopismach.

Redakcja posiada swoich przedstawicieli w poszczególnych miastach uniwersyteckich. Obowiązków tych podjęli się mianowicie: Prof. Dr Janina Kamińska /Łódź/, Dr Tadeusz Witwicki, adiunkt Uniwersytetu /Warszawa/, Dr Stefan Ziemski, asystent Uniwersytetu /Warszawa/,
Dr Józef Reutt, adiunkt Uniwersytetu /Poznań/, Mgr Eugeniusz Aniszczenko,
referent Wydziału Kultury i Sztuki Urzędu Wojewódzkiego/Poznań/,
Dr Helena Słoniewska, zast. prof. Uniwersytetu /Wrocław/, Dr Tadeusz Tomaszewski,
prof. Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej /Lublin/.

Działają oni we wszelkich sprawach dotyczących stosunków z Ruchem Filozoficznym narówni z członkami Komitetu Redakcyjnego.

Z wyrazami poważania

Za komitet Redakcyjny
/Prof. Dr Tadeusz Czyżowski/

WPan

Prof. Dr Roman Ingarden

K r a k ó w

ul. Biskupia 14.