/
EN

List od Tadeusza Czeżowskiego z 29.01.1961

Toruń, dnia 29 stycznia 1961 r

Kochany Romanie!

              Bardzo dziękuję za Twój telegram, za list z 22 stycznia wraz z dołączonymi doń odbitkami, które leżąc w łóżku od razu sobie przeczytałem, i wreszcie za autoreferat prof. Milewskiego, jak sądzić mogę z pierwszego wejrzenia, bardzo interesujący. Moja grypa już się wykańcza i przypuszczam, że za kilka dni wrócę do zwykłej pracy. Zwłoka w habilitacji dr Gierulanki, o tyle wyszła mi na dobre, że nie musiałem usprawiedliwiać niemożności przybycia. Pod koniec lutego z pewnością już żadnych przeszkód nie będzie.

              Prenumeratę na Ruch Filozoficzny otrzymaliśmy, zaległości nie ma. Dziękuję również za sprawozdanie z działalności Krakowskiego Oddziału, które już wyzyskałem w nowym zeszycie Ruchu, oddanym ostatnio do druku.

              Pisałem niedawno do Pasenkiewicza z prośbą o daty nekrologowe śp. Witolda Galeńskiego. Dla pewności, byłbym wdzięczny gdybyś zechciał (może przez p. Leszczyńskiego) porozumież się z nim, czy może mi tych dat możliwie rychło dostarczyć.

              Informację o wydaniu Twoich „Untersuchungen zur Ontologie der Kunst” zamieszczam w rubryce ”Wiadomości wydawniczych”.

Serdecznie dłoń Twoją ściskam, oboje przesyłamy Państwu najlepsze pozdrowienia

Twój Tad