/
EN

List do Polskiej Akademii Nauk z 01.07.1963

Data powstania 1.07.1963
Powiązane miejsca Kraków
Sygnatura w archiwum K_III-26_D_51
Prawa autorskie wszystkie prawa zastrzeżone
Rodzaj zasobu list
Dziedzina filozofia

Prof. Roman Ingarden
Kraków, Biskupia 14.                                        n                                    Kraków, 1. lipca 1963 r.

Do
       n   Sekretariatu Naukowego I Wydziału P.A.N.
       n          n          n                 n   n   w_W A R S Z A W I E

       n   Dostałem przed niejakim czasem list od prof. Dorothy Emmet z uniwersytetu w Manchester ponawiajcy zaproszenie na odczyty w Uniwersytecie w Menchester w listopadzie roku bieżącego, Odpis listu załączam (Jeżeli by był potrzebny oryginał, proszę uprzejmie o wiadomość) Sprawa ta byłe poruszana w roku zeszłym, poczym zdecydowałem się odłożyć ją do roku bieżącego. O ile mi wiadomo w biurze Zagranicznym P.A.N. wyjazd ten był przewidziany na rok bieżący, tak iż list obecny prof. Emmet tylko potwierdza zaproszenie roku z zeszłego. Dokumentacje paszportową przesłałem już w roku zeszłym i sądzę, że w tej sprawie nie muszę już nic przedsięwziąć. Jeżeli by miało być inaczej proszę uprzejmie o łaskawą wiadomość. Proszę zarazem o wiadomość, kiedy musi być przesłana do Polski kwota £ 50 na koszty podróży, żeby sprawa paszportu mogła być uruchomiona, Pisłame już o tym do p. prof. Emmet, że to ewentualnie będzie muisało być zrobione, proszę tedy teraz już tylko o podanie dokładnie daty przekazania tej kwoty. Nie zamierzam lecieć, tylko chcę jechać pociągiem, ale wobec tego, że dewizy na to będą zapewwnione to nie zmienia to sytuacji.
Proszę wreszcie o wiadomość, kiedy i jak mają być przekazane do Polski pieniądze na koszty mej podróży do Szwajcarii na zjazd organizowany przez Académie Interantionale de Philososophie de Science, który ma się odbyć z początkiem września b.r. We Fribourg w Szwajcarii, o co już również wniosłem podanie i przesłałem dokumentacje paszportową. Do Szwajcarii zamierzam jechać również koleją przez Austrię. Być może, że sprawa przekazania kosztów podróży na tę podróż jest już pilna, proszę tedy uprzejmie o rychłą łaskawą odpowiedź w tej sprawie. Dziś wyjeżdżam do Rabka Zdrój Słoneczna 15, Stasin, Dom pracy twórczej UJ. Tam też jest mój adres do końce lipca, Telefon Rabka Zdrój 1389.

Łączą wyrazy prawdziwego poważania

 

O D P I S

Professor Dorothy Emmet, A.N. Priorż Department of Philosophy The University, Manchester.12. 31st May, 1963 Professor Roman Ingarden, Kraków, Biskupia 14. Poland. Dear Professor Ingarden, When we las corresponded in August 1962, you said that you thought the autumn of 1963 would be the time when you would like to visit us at the University of Manchester, We shall be very pleased to make arrangements for this if this is still your aish. I think that November would be better than December, as the weather is more likely to be cold and foggy in December. Wexcan make avaiable to you 150 from a fund in the University for your travelling expenses and we shall, of course, provide your hospitality while you are here. If you are able to come to England at that time, I will see whether we can also arrange for you to lecture to the Aesthetic Society in London, as this would make the visit more worth while for your point of view. We hope that you would be able to stay in Menchester for about 10 days and to give one or two lectures on aethstics, I hope that this letter will be sufficient to enable you to obtain your pass post. If it ist not, will you please let me now what further evidence you may need. With kind regards, Yours sincerely (-) Dorothy M. Emmet