/
EN

List do Polskiej Akademii Nauk z 19.10.bd

Prof. Roman Ingarden
Kraków, Biskupia 14.                          n                                                   Kraków, 19 października 19

 

Do Biura Współpracy Naukowej z Zagranicą PAN

      n    Dziękuję uprzejmie za list z dn. 17 bm. Cieszę się, że paszport już jest gotowy. Zwracam w załączeniu wypełniony formularz na wizę NRF, a zarazem donoszę uprzejmie, że w dniu dzisiejszym nadeszły pieniądze z Anglii na koszty mojej podróży, w pnoedziałek je odbiorę, bilet jednak będę mógł kupić dopiero w Warszawie, gdyż Orbis bez paszportu biletu mi nie wyda, Zamierzema przyjechać do Warszawy w dn. 23 bm /środa/ na posiedzenie PAN, zajdę do Biura Współpracy PAN i dowiem się, czy będę mógł dostać paszport i kupić sobie bilet. Jadę dn. 2 listopada o godz. 12,40 przez Berlin – Hoek v.Holland II kłasą z tym, że do Hoek z miejscem sypialnym /podobno można II kl, mieć miejsce sypialne. Gdyby Państwo, po nadejściu tego listu mogli mi zamówić miejsce na podany termin w wozie do Berlin-Hoek, to byłbym bardzi wdzięczny.
      n    Pozwalam sobie przy sposobności donieść, że zsoatałem zaproszony jeszcze na odczyty w uniwersytecie w Leeds i w Aberden.

/prof. Dr Roman Ingarden, senior/