/
EN

List od Tadeusza Czeżowskiego z 31.10.1965

Data powstania 31.10.1965
Powiązane miejsca Kraków, Lublin, Toruń, Warszawa
Sygnatura w archiwum K_III-26_D_59
Prawa autorskie wszystkie prawa zastrzeżone
Rodzaj zasobu list
Dziedzina filozofia, logika

Tadeusz Czeżowski                                                                                      Toruń. 31.X.1965 r.
Toruń, Warszawska 20

WP
Prof. dr Roman Ingarden

              W myśl wyników dyskusji przeprowadzonej na zakończenie XI Konferencji Grupy tematycznej Historii Logiki w Krakowie 24 kwietnia br. następna konferencja odbędzie się w kwietniu 1966 r. W dyskusji tej wysunięto kilka propozycji, zmierzających do nakreślenia programy przyszłych zebrań, nie udało się jednak programu takiego jednoznacznie ustalić; powodem tego jest, jak sądzę, okoliczność, iż uczestnicy konferencji nie tworzą zespołu, powiązanego wspólnymi tematami i metodami pracy, lecz pracują indywidualnie; nasze konferencje dają zatem raczej przegląd aktualnie na naszym terenie prowadzonych prac z historii logiki, nie są zaś ośrodkiem skupiającym te prace. Można by jednak próbować oprzeć się na faktycznie zarysowujących się powiązaniach lokalnych, w Krakowie, Lublinie, Warszawie i uzyskać powiązania tematyczne pośrednio niejako w ten sposób, aby środowisko lokalne wystąpiło na konferencji z większą liczbą referatów o pokrewnej tematyce, wypełniając program konferencji całkowicie lub w znacznej części.

              Zapraszam Szanownych Uczestników Konferencji do dalszej dyskusji na ten temat, a zarazem proszę o zgłaszanie pod moim adresem jak najwcześniej referatów na konferencję przyszłoroczną, to bardzo ułatwi ułożenie jej programu.

Łączę wyrazy poważania
/Tadeusz Czeżowski/

Otrzymują
/według wykazu/

Kochany!

              Dopisuję kilka słów, aby Ci donieść, że czytam dysertację Szewczyka i dochodzę mniej więcej do połowy; dosyć to męcząca lektura, bo staram się wyłowić szkielet logiczny wywodów, zatopiony w obszernych rozważaniach przygotowawczych. Ale ogólnie wrażenie jest dodatnie, rzecz poważna i oryginalna!

4/XI 65                                                                                  Twój Tad