/
EN

List do Tadeusza Kotarbińskiego z 22.11.1948

                                                                                                                                                                                                                                                             Kraków, dnia 22. XI. 1948 r.

POLSKA AKADEMIA UMIEJĘTNOŚCI
KWARTALNIK FILOZOFICZNY
L 153/48

                                                                       WPan Rektor Prof.                                                                                                                                 Dr Tadeusz Kotarbiński                                                                                                                                                                                                                                                                                   ŁÓDŹ

Wielce Szanowny Panie Rektorze.

            Przesyłam w załączeniu artykuł prof. N. Łubnickiego o książce Politzera i proszę uprzejmie o wydanie Swej opinii a /co do wartości tego artykułu/ nie będąc sam dostatecznie poinformowany o filozofii marksistowskiej, nie potrafię sam ocenić, czy przedstawienie poglądów Politzera i ich krytyka są pod względem naukowym poprawne/, b/ co do tego, czy jest rzecza wskazaną artykuł ten ogłosić w „Kwartalniku”.

             Przepraszam bardzo, że przyczyniam się mą prośbą do zwiększenia prac WPana Rektora, uważam jednak Pana Rektora za najbardziej z wszystkich członków komitetu redakcyjnego Kwartalnika kompetentnego do oceny wymienionego artykułu.

                          Łącze wyrazy głębokiego poważania i szacunku

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            Roman Ingarden                                                                                           REDAKCJA KWARTALNIKA FILOZOFICZNEGO